Visserij op Zeeuwse grond

5 Jaar blauwe revolutie in aquacultuur

In opdracht van Provincie Zeeland ging ik de zomer van 2011 gewapend met camera en notitieblok op pad. De opdracht luidde: inventariseer en beschrijf de innovatieve ontwikkelingen in aquacultuur en visserij, binnendijks en buitendijks.

De zoektocht leidde naar initiatiefnemers van allerlei pluimage: vissers, kwekers, onderzoekers en pioniers. Ze zijn bezig met vernieuwingen in de wilde visserij. Ze zijn op zoek naar nieuwe kweekvormen in het buitenwater en in de binnendijkse aquacultuur. Ze verbreden de basis van hun bedrijf of vernieuwen de afzet en consumentenbenadering. Mosselkwekers, boeren en onderzoekers werken samen om te onderzoeken of je mosselen, algen of zeegroenten (zeekraal, lamsoren, zeekool) op zilte akkers kunt kweken. Zeevissers proberen met technisch vernuft platvis op een vriendelijke manier van de zeebodem op te vissen. Viskwekers proberen met hulp van onderzoekers in zoutwaterbassins pootvis op te kweken tot consumptievis.

De hoeveelheid vernieuwende initiatieven in de Zeeuwse aquacultuur en visserij bleek  verbluffend. Het aantal pagina’s van het te maken boek moest verdubbeld worden om alles in beeld te kunnen brengen. In augustus 2012 werd het boek “Visserij op Zeeuws grond, 5 jaar Blauwe Revolutie” gepresenteerd. Bent u geïnteresseerd?

Het boek is gratis opvraagbaar (zolang de voorraad strekt) via: j.broodman@zeeland.nl.

 

Een greep uit het boek “Visserij op Zeeuwse Grond”.

Het boek beschrijft nieuwe kweekmethoden en vistuigen. Zo groeien platte oesters in mandjes hangend in de waterkolom; wordt mosselzaad ingevangen met MZI’s (mosselzaadinvanginstallaties) en geoogst met hightech machines die door Zeeuwse machinebouwers zijn ontwikkeld.

Het boek gaat over broedhuizen – hatcheries - waar mossel- en oesterbroedjes, tapijtschelpjes, kokkeltjes, babykreeftjes en tarbotjes worden geboren. De grondstof (pootvis) voor moderne viskwekerijen. Deze viskwekerijen draaien met gesloten (recirculatie)systemen, nemen het zilte grondwater in en hergebruiken het proceswater.

Het boek gaat over viskotters die zijn uitgerust met een elektrische pulskor. Een nieuwe Zeeuwse uitvinding die de zeebodem niet beroert en het visserijbedrijf flinke brandstofbesparingen kan opleveren.

Het boek gaat over proefbedrijven waar in zoutwaterbassins het natuurlijke ecosysteem van eten en gegeten worden wordt nagebootst en waarin jonge tong gevoerd met in Zeeland gekweekte borstelwormen wordt opgekweekt tot consumptievis. Waar aan touwen in de waterkolom algensporen worden opgehangen om uit te groeien tot volwassen wierplanten. Wier als grondstof voor culinaire doeleinden, als eiwitbron voor visvoer of als basis voor cosmetica en medicijnen en in de toekomst wellicht voor de productie van biobrandstof. De mogelijkheden in de Zeeuwse wateren zijn divers en ongekend!

 

Zeeuws visserijbeleid

In 2006 maakte de toenmalige gedeputeerde van visserijzaken de Zeeuwse visserij en schelpdiercultuur tot speerpuntbeleid. De sector had het moeilijk. Afnemende vangsten en opbrengsten, natuurregelgeving en geringe natuurlijke beschikbaarheid van mosselzaad en oesterziekten hielden de sector in de greep. In de landbouw had men te maken met verzilting van akkerland. Sindsdien is de provincie gaan investeren in onderzoek, experimenten en projecten in de sector om zo vernieuwing aan te jagen. Learning by doing  is het motto van de provincie en dat is wat de Zeeuwse ondernemers doen. 

U kunt er kennis van nemen of het boek bestellen via de link:

www.zeeland.nl