AquaValleyBoek over vernieuwing in ‘indoor-kweek’

De aquacultuur in Zeeland bestaat uit de bekende ‘buitendijkse’ kweek van schelpdieren, zoals mosselen en oesters op percelen in buitenwater. Veel onbekender is dat er ook een ‘binnendijkse’ kweek bestaat: kweek in vijvers en in broed- en kweekhuizen. Ook wel ‘indoor-kweek’ genoemd. Hier gaat het vooral om de kweek van algen, zeewier, schelpdieren en vis.

Tijdens de experimentele kweek van tong ontstond enkele jaren geleden een open en intensieve samenwerking tussen twee tarbotkwekers, WUR-wetenschappers en stichting Zeeschelp (een  proefstation in Kamperland dat al 20 jaar praktijkproeven uitvoert). Deze samenwerking leidde tot betere resultaten in viskweek, en er ontstond grotere behoefte aan verbinding tussen onderzoek en praktijk. Meerdere partijen in aquacultuur sloten zich aan en zo ging in 2017 een combinatie van bedrijven en onderzoeksinstellingen in ‘AquaValley’ van start.

 

In de eerste jaren lag de focus op de ontwikkeling en verbetering van kweeksystemen. Vervolgens richtten viskwekers, algen-, zeewier- en schelpdierkwekers zich op vermeerdering en opschaling van de productie.

Voorbeeld: op initiatief van stichting Zeeschelp hebben verschillende partijen zich bezig gehouden met kweekonderzoek naar de voortplanting van Bonamia-vrije platte oesters. Deze aloude oestersoort komt van nature in Zeeland voor maar is schaars geworden. Resultaat: in het broedhuis van Zeeschelp zijn in 2022 en 2023 miljoenen broedjes van de platte oester opgekweekt. Deze zijn in het kader van Europees natuurherstel uitgezet in de Voordelta. Monitoring liet vervolgens een goede groei en overleving zien. Een mooi resultaat!

In de zomer van 2023 is het project AquaValley succesvol afgerond met de uitgave van een boek waarin de participanten vertellen over wat samenwerking en kennisdeling aan nieuwe technieken, inzichten en producten heeft opgeleverd.

Via deze sites kunt u de resultaten van project  AquaValley bekijken:

www.zeeschelp.nl

www.aquavalley.nl