Windpark Noordpolder

Een thools windpark in ontwikkeling

In Zeeland worden onder andere op de overgang van zee naar land windrijke locaties gebruikt om er uit wind duurzame energie op te wekken. Zo is in 2011 en 2013 in opdracht van de eigenaren de ontwikkeling van twee hypermoderne Zeeuwse windparken gevolgd en in beeld gebracht. In het fotoboek “Windpark Noordpolder” is de ontwikkeling van het Thoolse windproject (samenwerkingsverband tussen landbouwers en Zeeuwind) in beeld gebracht.

In opdracht van Stichting Bevordering Windenergie is het windpark Vlissingen-Oost met 4 hightech machines gerealiseerd en fotografisch vastgelegd. Hier zijn de nieuwste technieken op gebied van dieptefundatie (uniek in Nederland) en torenbouw toegepast.

Voor opvragen boek Windpark Noordpolder ga naar:

www.zeeuwind.nl