Wat

Als schrijfster en fotografe ben ik gespecialiseerd in Zeeuwse onderwerpen. Zoals de beroepsvisserij en aquacultuur waar de Zeeuwen van oudsher actief in zijn. Aquacultuur en visserij zijn voor Zeeland een belangrijke inkomstenbron. Toeristen komen van heinde en verre om te proeven van de Zeeuwse zilte zaligheden. De Zeeuwen in de sector zijn met financiële steun van de Provincie en hulp van gespecialiseerde onderzoekers innovatief bezig om de schelpdiercultuur en visserij op duurzame wijze voort te zetten,  buitendijks of binnendijks. Op Zeeuwse grond zijn onderzoeksprojecten gaande waarbij algen, schelpdieren en vissen gekweekt worden in bassins op het land (zie verder onder “werk” het boek “Visserij op Zeeuwse grond”)

Hieruit vloeit mijn interesse voort voor de eetbare producten van het Zeeuwse land en uit het Zeeuwse water. Ook voor nieuwe producten die in ontwikkeling zijn, zoals de kweek van nieuwe schelpdiersoorten die straks geoogst gaan worden uit het zoute Veerse Meer. De mogelijkheden van eetbare zeewieren, die van nature in de Oosterschelde voorkomen en straks geteeld zullen worden in de baaien van de Oosterschelde. "Weet wat je eet", is de tendens die gaande is. In Zeeland is het voedsel uit de eigen omgeving ruim voorradig en zijn de grondstoffen ervan puur natuur (zie verder onder “werk” het boek “Zin in Zeeland”).

 Ook zijn duurzame vormen van energieopwekking in Zeeland  te vinden. In onze provincie kennen we landelijk de meeste zonuren en waait het aan de kust van de Zeeuwse eilanden hard genoeg om er moderne windturbines rendabel te exploiteren (zie verder onder “werk”)